Vanaf 18 april is in het Museon in Den Haag de tentoonstelling ‘Nederland Zoemt’ te zien. Samenwerkende musea komen in actie voor de wilde bij om te stimuleren dat er meer voedsel- en nestgelegenheden komen. Het gaat namelijk niet zo goed met de bijen; hun aantal neemt snel af. De expositie toont het belang van de bijen voor de mens en de kwetsbare positie van deze insecten. ‘Nederland Zoemt’ is te zien 31 augustus 2018

Van de ruim 350 soorten wilde bijen is de helft bedreigd. Het leefgebied van bijen verdwijnt onder andere door verstedelijking en grootschalige landbouw. Daarnaast worden er veel bestrijdingsmiddelen gebruikt die ook insecten doden, maar deze insecten zijn juist heel belangrijk voor planten. Onze eetbare gewassen zijn zelfs voor tachtig procent afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Centraal in deze aansprekende tentoonstelling staat de vraag wat we zelf kunnen doen om de wilde bij te helpen.

Het Museon is één van de elf musea waar deze kleine tentoonstelling komt te staan. De expositie is ontwikkeld door de SNNC, het samenwerkingsverband van natuurmusea in Nederland en is onderdeel van de landelijke campagne ‘Nederland Zoemt’. Op 21 en 22 april organiseert ‘Nederland Zoemt’ een Nationale Bijentelling om de bijen beter in kaart te brengen. Voor meer informatie: www.nederlandzoemt.nl

De deelnemende musea hebben bijgedragen aan de inhoud van de tentoonstelling en het educatief materiaal dat voor familiepubliek beschikbaar komt.

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. De centrale tentoonstelling ‘One PLanet’ is gebaseerd op de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties die mensen inspireren bij te dragen aan een veilige en duurzame wereld voor de toekomst. ‘Nederland Zoemt’ sluit aan bij doel 15, ‘Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit’.
Komt Vicky vannacht wel of niet op de radio? Daarover dubt de Hilversumse fotografe Sandra Hermann, nu ze is uitgenodigd om op te komen draven voor de live uitzending van ’Dit is de nacht’ op NPO Radio 1. Leuk hoor, om je met je kat te laten interviewen. Maar de uitzending start wel om half vier dinsdagochtend!

Vicky is een van de negen voormalige zwerfpoezen die Hermann meenam uit Dubai naar Hilversum, om met hen een kattencafé te drijven. Eigenlijk heet ze Miss Victoria maar zoals alle andere ’aristocats’ zoals Hermann ze minzaam noemt, heeft zij een koosnaampje.

Meer bij de Gooi- en Eemlander.

Terugluisteren 17 april vanaf 03.30 uur

Vandaag overhandigen het International Fund for Animal Welfare (IFAW) en de wereldwijde campagnebeweging Avaaz meer dan 1,2 miljoen handtekeningen aan Karmenu Vella, Eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij en roepen de Europese Commissie op een algeheel verbod in te stellen voor de handel in olifantenivoor.

Elk jaar worden in Afrika meer dan 20.000 olifanten gedood en de populatie is gedaald tot een absoluut dieptepunt. Met bijna 200.000 handtekeningen verzameld door het IFAW en meer dan een miljoen door Avaaz werken beide organisaties samen om een krachtige boodschap van hun EU en andere supporters over te brengen aan de Europese Commissie, waarin wordt opgeroepen tot het nemen van dringende maatregelen om olifanten voor uitsterven te behoeden.

De EU herziet momenteel haar beleid inzake ivoor. Als onderdeel van hun campagnes willen het IFAW en Avaaz dat burgers in Europa en de rest van de wereld, die oproepen om een einde te maken aan de ivoorhandel in de EU, worden gehoord. Uit peilingen blijkt dat 65 procent van de EU-burgers wil dat de handel stopt. Wetshandhavers melden dat de illegale ivoormarkt steeds meer het terrein wordt van de georganiseerde misdaad. In feite zijn de smokkelaars van ivoor vaak dezelfde mensen die zich bezighouden met drugssmokkel en illegale wapenhandel.  "Stroperij voor ivoor vormt de belangrijkste directe bedreiging voor het overleven van olifanten in het wild. De handel in ivoor is een mondiaal probleem. Wereldwijd is de EU een van de grootste exporteurs van ivoor. Antiek bewerkt ivoor wordt in enorme hoeveelheden van EU-landen naar Azië geëxporteerd. Deze handel in ivoren beelden en armbanden voedt de vraag in Azië, wat ervoor zorgt dat er meer olifanten in het wild worden gedood", zegt Staci McLennan, EU-kantoordirecteur bij het IFAW.

Er is een groeiend momentum voor het verbieden van ivoorhandel om stropers te bestrijden en illegale handel in wilde dieren te stoppen. In 2016 hebben de Verenigde Staten voorschriften aangenomen om de meeste import en export van ivoorproducten een halt toe te roepen. Frankrijk heeft een verbod met bepaalde vrijstellingen ingevoerd. Sinds dit jaar is de markt voor ivoor in China gesloten. Hong Kong heeft aangegeven hetzelfde te zullen doen en het Verenigd Koninkrijk is op weg naar een alomvattend verbod met enkele vrijstellingen in aanloop naar de Conferentie over Illegale Handel in Wilde Dieren, later dit jaar in Londen.

Vorige week sloten 32 Afrikaanse landen en drie presidenten zich aan bij de oproep tot actie en tekenden de Avaaz-petitie om de ivoorhandel in de EU te sluiten. "Europa moet kiezen tussen ivoor of olifanten", zegt Bert Wander, campagnedirecteur bij Avaaz. "Over de hele wereld sluiten de ivoormarkten en overal vragen mensen, gesteund door tientallen landen, om een verbod op de massale ivoorhandel in Europa om olifanten te helpen redden. De vraag is of Commissaris Vella naar hen luistert, of alleen meer excuses gaat verzinnen?"

Eerder in maart hebben 21 technologie-, e-commerce- en sociale-mediabedrijven in samenwerking met het WWF, het IFAW en TRAFFIC zich aangesloten bij de allereerste wereldwijde coalitie om de online handel in wilde dieren te stoppen. Als lid van deze coalitie beloven technologiebedrijven samen te werken om de handel in wilde dieren op verschillende platforms tegen 2020 met 80% te verminderen. Daarnaast publiceert het IFAW binnenkort een nieuw onderzoeksrapport over de omvang en aard van de handel in beschermde levende dieren en hun lichaamsdelen via online marktplaatsen en sociale mediaplatforms in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. "Antiek bewerkt ivoor wordt momenteel openlijk online en offline verkocht in Europese landen. Dit maakt het relatief gemakkelijk voor criminelen om illegaal ivoor van gestroopte olifanten te witwassen, omdat vers ivoor niet te onderscheiden is van antiek ivoor zonder gedetailleerde en dure DNA-analyse. Leiderschap van de EU is van cruciaal belang voor het voortbestaan van olifanten. Er is geen andere weg voor de EU dan China en het Verenigd Koninkrijk te volgen en de rol van de EU in de stroperijepidemie te beëindigen", zegt Rikkert Reijnen, programmadirecteur Wildlife Crime bij het IFAW.

Ondertussen zal Avaaz de resultaten publiceren van een onderzoek naar illegaal ivoor dat openlijk in Europa wordt verhandeld. De eerste resultaten van het onderzoek, waarbij ivoor legaal gekocht in heel Europa is gedateerd door middel van koolstofdatering, tonen aan dat men modern ivoor illegaal laat doorgaan voor antiek. De volledige resultaten worden in juni verwacht.

Een krachtig standpunt van de EU ten aanzien van deze kwestie is van essentieel belang om het grootste levende landzoogdier een redelijk vooruitzicht op overleving te geven. Als de belangrijkste donor voor de instandhouding van de biodiversiteit speelt de EU een sleutelrol om Afrikaanse landen te ondersteunen bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad en corruptie en om de vraag van de consument naar ivoor tegen te gaan. Het IFAW, Avaaz en meer dan 1,2 miljoen burgers hopen deze zomer van de Europese Commissie meer te horen over de tussentijdse evaluatie van het Europees Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en over stevige vervolgstappen om ivoorhandel in de Europese Unie aan te pakken.
Bijenvolken hebben het moeilijk. Door verstedelijking en gewasbestrijding is er sprake van bijensterfte. Een kwalijke ontwikkeling, omdat bijen voor bestuiving van planten zorgen en een cruciale rol spelen in de voedselkringloop. Ook produceren ze grondstoffen zoals honing, bijenwas en propolis, die al eeuwenlang medicinale toepassingen kennen.

Om de bijenpopulatie in Twente een steuntje in de rug te geven, heeft MST besloten om verspreid over het dakoppervlak van zijn gebouwen 10 bijenkasten te plaatsen. Dit past in het streven om het groenste ziekenhuis van Nederland te zijn.

Bij de nieuwbouw van het pand werd destijds al rekening gehouden met de zwaarste eisen op het gebied van duurzaamheid. In de nabije omgeving van MST (een bij heeft een actieradius van 3 kilometer per honingtocht) is voldoende parkachtig terrein om 10 volken te onderhouden.

De productie van de MST-volken (zo’n 200 kilo honing per jaar, 500 gram propolis) komt ten goede aan het ziekenhuis. Al sinds de oudheid gebruikt de mensheid de desinfecterende eigenschappen van honing bijvoorbeeld voor behandeling van complexe wonden. De propolis kan dienen als basis voor natuurlijke antibiotica. Van de was worden kaarsjes gegoten voor de stiltekapel. Zo dekken de bijen hun eigen kosten.

De eerste bijenkasten worden aankomende zondag geplaatst.