Lord Assad, the leader of the 9 Aristo-Cats at catcafe: Kattencafe Theesalon 't Gooi in the Netherlands is checking his favorite catfood which was delivered today. ' Lily's Kitchen,' is an organic catfood with natural ingredients and 65% meat.
He is in love with the Catch of the Day (salmon and prawns).
See more about Lord Assad at the website: www.kattencafetheesalon.nl
It’s truly such a good feeling to realize we were able to change lives of 4 innocent souls..
Pappai and Sia were two of our special need cats, Pappai being fully blind after the head trauma he suffered from and Sia lost one of his eyes after being found on roads with bad eye infection.
Happy was a Persian cat found in abudhabi after her owners dumped her on roads and Calico was an Arabian Mau who came to us as a day old and was bottle fed by us until grown..

We would like to thank the amazing Doggy Be and Naema Almuhairi for their generous donation towards their flight cost.

Thank you ladies for donating and supporting us,We are truly thankful and appreciate it from the bottom of our hearts.

And thank you to all our lovely supporters who contributed towards their vet bill costs. Hand in hand we have changed lives of 4 souls, They are worth all the hard work we have been through
 
Selfportrait as the witch SnowWhite, September 2012 Sandra is authentic and natural. Like her pictures. No photoshop is used. She loves trees, animals and all which is natural straight from nature.
Uit onderzoek in Frankrijk, Duitsland, Rusland en het Verenigd Koninkrijk blijkt dat in bijna een vijfde van de advertenties ivoor te koop wordt aangeboden of producten waarvan wordt vermoed dat ze ivoor bevatten

Het rapport Disrupt: Wildlife Cybercrime – Uncovering the scale of online wildlife trade dat vandaag door het International Fund for Animal Welfare (IFAW) is gepubliceerd, geeft een overzicht van de enorme aantallen levende dieren en hun lichaamsdelen die op internet te koop worden aangeboden, en laat zien hoe deze handel de dieren in hun voortbestaan bedreigt. Dit rapport maakt onderdeel uit van een lange reeks eerdere onderzoeken en beschrijft de uitdagingen én kansen waar natuurbeschermers, overheden en particuliere organisaties tegenaan lopen in de strijd om wildlifecriminaliteit online te stoppen.

Gedurende 6 weken onderzoek in Frankrijk, Duitsland, Rusland en het Verenigd Koninkrijk in 2017, ontdekte een team van IFAW-deskundigen en onderzoekers duizenden onlineadvertenties voor de verkoop van kwetsbare en met uitsterven bedreigde dieren en producten van deze dieren. Het IFAW telde 5.381 advertenties verspreid over 106 webwinkels, veilingsites en sociale media platforms. Er werden 11.772 dieren en producten van kwetsbare en met uitsterven bedreigde soorten geregistreerd, met een totale marktwaarde van 3.942.329 miljoen Amerikaanse dollar.

“Voor het eerst in Europa heeft het IFAW onderzoek gedaan naar de snelgroeiende handel in wilde dieren via sociale media", meldt Rikkert Reijnen, hoofd van het programma Wildlife Crime van het IFAW. “Dit betreft maar een gering percentage van de totale handel via internet. We moeten echter wel bedenken, dat dit vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg is. De handelaren opereren waarschijnlijk in het diepste geheim."

Disrupt: Wildlife Cybercrime onthult dat de internethandel in ivoor of in producten die vermoedelijk ivoor bevatten een hardnekkig probleem is: in bijna een vijfde van alle advertenties worden deze producten te koop aangeboden. Daarnaast gaat het in verreweg de meeste gevallen (80%) om levende dieren. Hieruit blijkt dat het houden van exotische huisdieren (schildpadden, papegaaien, uilen, apen en zelfs grote katten) populair is. Levende reptielen, vooral land- en zeeschildpadden, vormden de overgrote meerderheid (45%) van alle diersoorten waarover werd gerapporteerd. Bijna een kwart van de overige dieren bestond uit vogels, waaronder grijze roodstaartpapegaaien, een met uitsterven bedreigde soort. Ook waren andere zoogdiersoorten vertegenwoordigd, zoals katten, primaten, beren en neushoorns.

“Omdat de illegale handel in wilde dieren in meerdere opzichten een bedreiging vormt voor dieren, is een aanpak over een breed front vereist", aldus Reijnen. “Met het uitbrengen van dit rapport laat het IFAW zien dat ze zich in zal blijven zetten om alle belanghebbenden vanuit zowel de overheid als de particuliere sector bij elkaar te brengen voor het geven van voorlichting, educatie en om de strijd tegen online wildlifecriminaliteit te ondersteunen. Simpel gezegd: je hebt een netwerk nodig om een netwerk te verslaan.”

“Dit betekent dat overheden in allerlei landen zullen moeten investeren in handhavingscapaciteit waarmee de criminelen kunnen worden opgespoord en vervolgd. Voor de particuliere sector betekent dit, dat veilingsites, webshops en sociale media tot verboden terrein moeten worden verklaard voor handelaren in wilde dieren die zich via deze platforms willen verrijken. Ook de consument kan helpen, door zijn ogen en oren goed de kost te geven en mogelijk illegale advertenties en berichten te melden aan de hostingbedrijven", zegt Reijnen.

Onder aansporing van het IFAW hebben 15 online technologiebedrijven beleid met betrekking tot wildlife ingevoerd. In maart 2018 richtten het IFAW, het WWF en TRAFFIC, samen met 21 ondernemingen gericht op online technologie, de Global Coalition to End Wildlife Trafficking Online op. Gezamenlijk willen zij een sectorbrede aanpak ontwikkelen, die de illegale handel in wilde dieren in 2020 met 80% moet hebben teruggebracht.
De campagne voor 0% BTW op biologische voeding die een groep van meer dan 150 biologische speciaalzaken begin november startte, is vandaag afgesloten met het aanbieden van de petitie aan de Tweede Kamer. Bijna 80.000 betrokken consumenten hebben hun handtekening gezet. De campagnevoerders vinden dat productie en consumptie van biologische voeding extra gestimuleerd zouden moeten worden en dat het niet helpt als de prijs door oneerlijke belasting relatief hoog blijft.

Een boodschappentas met biologische voeding lijkt misschien een paar euro’s duurder, maar eigenlijk klopt dat niet. Biologische voeding heeft namelijk minder verborgen maatschappelijke kosten voor milieu, gezondheid, water, biodiversiteit en bodem. De productie van biologische voeding bespaart de belastingbetaler aantoonbaar veel geld, bijvoorbeeld voor waterzuivering. Met de petitie ‘geen BTW op Bio’ willen de bio-winkeliers en 80.000 burgers bij de Tweede Kamer aan de kaak stellen dat biologische voeding onterecht extra wordt belast en het kabinet ertoe bewegen de BTW op biologische voeding per 2019 niet te verhogen naar 9%, maar juist te verlagen naar 0%, om een gelijk speelveld te creëren tussen biologische en niet-biologische voeding.

De campagne is een initiatief van de Biowinkelvereniging waarin onder andere de biologische speciaalzaken van Ekoplaza, Natuurwinkel, Odin en Gimsel samenwerken. Zij zijn samen ten strijde getrokken, daarbij ondersteund door prominente experts en onderbouwd met onderzoeken, rapporten en publicaties, om consumenten middels 5 thema’s te laten zien hoe met biologische voeding geld bespaard kan worden, nu én in de toekomst. Daarnaast om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor de petitie ‘geen BTW op Bio’. Vandaag was de officiële overhandiging van deze petitie en konden de initiatiefnemers bijna 80.000 handtekeningen van betrokken consumenten aanbieden aan de Tweede Kamer. Roosmarijn Saat, voorzitter Biowinkelvereniging: ‘Wij zijn er trots op dat zoveel betrokken consumenten hun steun hebben betuigd aan ons initiatief. Wij vinden het krom dat het belastingtarief op biologische voeding gelijk is aan het belastingtarief op niet-biologische voeding. Sterker nog; de geplande BTW-verhoging van 6% naar 9% gaat er zelfs voor zorgen dat het absolute prijsverschil met niet-biologische producten nog groter wordt. Zolang we niet de echte kosten van ons eten betalen, blijft de prijsafstand tussen biologische en niet-biologische voeding oneigenlijk groot. Wij hopen dat ze in Den Haag nu ook zien hoe krom dit is en totaal niet past bij de noodzakelijke transitie naar verduurzaming van ons voedselsysteem.’

De initiatiefnemers van de campagne werden vandaag begeleid door Volkert Engelsman van biologisch handelsbedrijf EOSTA en door Trouw uitgeroepen tot de meest invloedrijke duurzame Nederlander van 2017. De afgelopen jaren heeft hij veel werk verzet om de echte kosten van voeding in kaart te brengen. Uit het onderzoeksrapport True Cost of Food in Food, Farming and Finance, dat EY en Soil & More Impacts in samenwerking met de FAO hebben uitgevoerd, blijkt dat  de verborgen kosten voor biologische voeding lager zijn dan voor niet-biologische voeding, als je kijkt naar klimaat, bodem, water, biodiversiteit en gezondheid.

‘Biologische voeding is niet te duur, maar gangbaar voedsel is te goedkoop’, concludeert Engelsman. Hij zette begin november de eerste handtekening voor de campagne en is trouwe supporter van de actie in de biologische speciaalzaken.
Vanaf 18 april is in het Museon in Den Haag de tentoonstelling ‘Nederland Zoemt’ te zien. Samenwerkende musea komen in actie voor de wilde bij om te stimuleren dat er meer voedsel- en nestgelegenheden komen. Het gaat namelijk niet zo goed met de bijen; hun aantal neemt snel af. De expositie toont het belang van de bijen voor de mens en de kwetsbare positie van deze insecten. ‘Nederland Zoemt’ is te zien 31 augustus 2018

Van de ruim 350 soorten wilde bijen is de helft bedreigd. Het leefgebied van bijen verdwijnt onder andere door verstedelijking en grootschalige landbouw. Daarnaast worden er veel bestrijdingsmiddelen gebruikt die ook insecten doden, maar deze insecten zijn juist heel belangrijk voor planten. Onze eetbare gewassen zijn zelfs voor tachtig procent afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Centraal in deze aansprekende tentoonstelling staat de vraag wat we zelf kunnen doen om de wilde bij te helpen.

Het Museon is één van de elf musea waar deze kleine tentoonstelling komt te staan. De expositie is ontwikkeld door de SNNC, het samenwerkingsverband van natuurmusea in Nederland en is onderdeel van de landelijke campagne ‘Nederland Zoemt’. Op 21 en 22 april organiseert ‘Nederland Zoemt’ een Nationale Bijentelling om de bijen beter in kaart te brengen. Voor meer informatie: www.nederlandzoemt.nl

De deelnemende musea hebben bijgedragen aan de inhoud van de tentoonstelling en het educatief materiaal dat voor familiepubliek beschikbaar komt.

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. De centrale tentoonstelling ‘One PLanet’ is gebaseerd op de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties die mensen inspireren bij te dragen aan een veilige en duurzame wereld voor de toekomst. ‘Nederland Zoemt’ sluit aan bij doel 15, ‘Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit’.
Komt Vicky vannacht wel of niet op de radio? Daarover dubt de Hilversumse fotografe Sandra Hermann, nu ze is uitgenodigd om op te komen draven voor de live uitzending van ’Dit is de nacht’ op NPO Radio 1. Leuk hoor, om je met je kat te laten interviewen. Maar de uitzending start wel om half vier dinsdagochtend!

Vicky is een van de negen voormalige zwerfpoezen die Hermann meenam uit Dubai naar Hilversum, om met hen een kattencafé te drijven. Eigenlijk heet ze Miss Victoria maar zoals alle andere ’aristocats’ zoals Hermann ze minzaam noemt, heeft zij een koosnaampje.

Meer bij de Gooi- en Eemlander.

Terugluisteren 17 april vanaf 03.30 uur